Tuloksia yhteistyöllä

Ravintoneuvonta HARTMAN

RAVINTOTERAPIA

Onko arkesi tasapainoilua terveyden ja erilaisten vaivojen ja väsymyksen kanssa. Monet elävät elämäänsä jatkuvassa väsymyksessä, kivuissa ja tulehduskierteissä. Syy terveyden ongelmiin voi olla ravitsemuksessa. Se on merkittävin terveyteemme vaikuttava tekijä - ja siihen voimme itse vaikuttaa.

Jos syytä oirehdintaasi ei ole löytynyt, voi syy olla Sinulle sopimattomassa ravinnossa, ravintoaineiden puutoksissa tai suoliston bakteerikannan epätasapainossa.
Elimistömme on suistunut sopimattomasta ruuasta johtuen epätasapainoon aiheuttaen moninaisia terveysongelmia. Puhjenneita terveysongelmia voidaan usein korjata oikealla ravitsemuksella. Itsensä voi syödä myös terveeksi.

Olet mitä syöt - ei täysin pidä paikkaansa, olet myös mitä suolistostasi imeytyy.
Elämäntavoillamme on suuri merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä.

Ravintoneuvonnassa sinun henkilökohtainen terveystilanteesi kartoitetaan. Haastattelun ohella apuna käytetään kyselykaavakkeita, ruokapäiväkirjaa, ravintoainemittausta ja tarvittaessa myös laboratoriotestejä. Hoito-ohjelma räätälöidään yhdessä kanssasi, yksilölliset tarpeesi, tavoitteesi ja mieltymyksesi huomioiden. Tarvittaessa sinut ohjataan funktionaaliselle lääkärille. Hoito-ohjelma räätälöidään yhdessä kanssasi, yksilölliset tarpeesi, tavoitteesi ja mieltymyksesi huomioiden.

Ravintoterapia on aina yksilöllistä ja keskittyy palauttamaan elimistön menetetyn tasapainon.

Ravintoterapiassa keskitymme osa-alueisiin: Se mitä syöt lautaselta ja mitä imeytyy sekä ruuansulatus: proteiinit, hiilihydraatit ja rasvat, pienoisravintotekijöiden puutokset ja tasapaino: vitamiinit, kivennäisaineet, aminohapot, rasvahapot yms. Suoliston bakteeritasapaino: hyvät bakteerit, huonot bakteerit, hiivat, parasiitit ja loiset. Elimistön happo-emästasapaino.

 

RAVINTOAINEMITTAUS – Healt Concept Analyzer

Mittauksessa voi tehdä yhteensä 13 eri analyysiä.

Sydän ja verenkierto, ruuansulatustoiminta, aivot ja keskushermosto, luunpinnan mineraalitiheys, kivennäisaineet, vitamiinit, aminohapot, koentsyymit, immuunijärjestelmä, haitalliset aineet, raskasmetallit, fyysinen perustaso ja iho.

Mittauksessa kämmenellä pidettävä sensori kokoaa muutamassa minuutissa tietoja elimistön eri osien toiminnoista. Mittaus on nopea ja kivuton – sopii myös lapsille.

 

FUNKTIONAALISEN LÄÄKETIETEEN LABORATORIOTESTIT

Ravintoneuvojan kautta on saatavilla Funktionaalisen lääketieteen laboratoriotestit. Testin tarpeellisuus perustuu ravintoneuvojan arvioon.

  • Laaja suolistoanalyysi
  • Laaja kilpirauhaspaneeli
  • Lisämunuaisen stressitesti
  • Orgaanisten happojen testi (esim. autistit, lapsettomuus)
  • Aminohappotesti 20 (käytösongelmat, masennus, mieliala)
  • Aminohappotesti 11 (käytösongelmat, masennus, mieliala)

  

 

 

TIETOSUOJASELOSTE

Laatimispäivä 22.5.2018


1. Rekisterinpitäjä

Ravintoneuvonta Hartman Y- 2645148-3
Osoite: Lielahdentie 10 A 16
Puh: 040 765 9216

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Anne-Maija Hartman
Postiosoite: Lielahdentie 10 A 16
Puh: 040 765 9216
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3. Ravintoneuvonta Hartman asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, y-tunnus, asema organisaatiossa, syntymäaika tai henkilötunnus, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

7. Tietojen luovutus
Palvelun pitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun se on saatettu sähköiseen muotoon.
Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Luottamuksellisten tietojen, kuten luottokortti- ja pankkitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL -salattua yhteyttä. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan.

10. Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

11. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.
Käyttäjällä on oikeus lopettaa milloin tahansa palvelujen käyttäminen. Käyttäjän henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut, tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.